Jazzhands

Nyvaket

Nice, nyvaken bild på mig i en artikel med en något missvisande rubrik.

“För Caroline Hainer började skrivandet i bloggform. Först när förlaget Volante hittade till hennes undanskymda del av internet tvingades hon på allvar fundera över hur hon skulle skildra sina mer eller mindre misslyckade kärleksrelationer. Skulle hon göra det i form av en faktabok eller som en fiktiv roman? Valet att skriva helt verklighetsbaserat – bortsett från en del ändrade namn – har orsakat viss ångest inför boksläppet”.

Etiketter None

No comments

Add A New Comment!

© Jazzhands

Bloggportalen