Jazzhands

Dagarna

IMG_8338

Saknar USA. Saknar rutiner som inte kräver att jag driver mig själv till vansinne. Eller driver mig själv särskilt mycket alls.
“Det känns som om min stressnivå har sänkts”, säger jag till A. “Jag klarar ingenting längre, jag blir sänkt av minsta, möjliga press”.
“Du har inte sänkt stressnivå”, sa A. “Du är helt enkelt normalstressad. Det är bara det att i vanliga fall har du en mycket högre stresströskel än alla andra och kör sönder dig själv”.

Etiketter None

No comments

Add A New Comment!

© Jazzhands

Bloggportalen