Jazzhands

Till mina redaktörer som väntar på mina försenade texter

Jag ber bara, att helt ödmjukt, få citera Bibelns ord:

“Ingen kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och Mammon”.
Matteus 6:24

Etiketter None

No comments

Add A New Comment!

© Jazzhands

Bloggportalen