Jazzhands

Is she/isn’t she?

Med tanke på att texten innehåller referenser till både Sofia Coppola och Homeland är det inte konstigt att misstankar om huruvida Caroline Hainer ingår i Krogkommissionen eller inte dyker upp.

Känner mig nu som Sgt. Brody.
I Homeland alltså.
Is she or isn’t she?

Etiketter None

  • M, 7:33 pm November 16, 2012:

    Och bara ett fåtal av oss vet hur det egentligen ligger till.

Add A New Comment!

© Jazzhands

Bloggportalen