Jazzhands

Idag har jag skrivit detta

asna1“Det var första men inte sista gången åsneskriet skulle komma att verka till Jim fördel. Under hans liv skulle det komma att ge honom framgångar och ta honom till spännande platser både bildliga och konkreta men det skulle också leda honom till en del upplevelser han helst hade undvikit, om valet hade getts. Hur mycket kunde en enda, central händelse påverka en persons liv? Prins Ferdinand och skottet i Sarajevo, fick de lära sig i skolan, utlöste en händelse som sedan utlöste en annan och som till slut satte hela världen i krig. Kunde detta ha undvikits om skytten aldrig träffat sitt mål? Och kunde Jims öde ha sett annorlunda ut om han aldrig någonsin upptäckt sin förmåga att härma en åsna?

Frågor man aldrig kan få svar på naturligtvis men som tål att ställas. I synnerhet när tiden är inne i en människas liv då livet inte längre känns som någonting som väntar runt hörnet utan tvärtom är någonting som pågått hela tiden medan man varit upptagen med annat. Jim hade uppnått det som populärt kallas medelåldern innan frågorna dök upp i huvudet och störde tillvaron. Hade han insett vad hans förmåga att härma en åsna skulle komma att göra med honom, hade han då öppnat munnen och låtit ljudet komma ut?”

Etiketter None

No comments

Add A New Comment!

© Jazzhands

Bloggportalen